RUJUKAN BAHASA

>> BUKU <<

TATABAHASA DEWAN EDISI KETIGA

(Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, Abdul Hamid Mahmood)

 

Buku tatabahasa pegangan pelajar yang diperakukan oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

>> MAKALAH <<

Klik aspek yang berikut untuk memuat turun makalah dan mendapatkan senarai bahan rujukan lain.

     > Sejarah BM            > Dinamika           > Tatabahasa           > Semantik
  > Fonologi            
               
Beberapa bahan dan maklumat lain lagi dapat anda peroleh dengan melawati laman-laman berikut: